Faktúra - daňový doklad
  Strana: 1
  Číslo faktúry: BF201603000001

Dodávateľ:

ActiveNet, s.r.o., Škultétyho 1, Bratislava
Prevádzka Bratislava, IČO: 36 773 760
Okr. súd Bratislava I. č.: 45805/B
Platiteľ uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 66 zákona o dani z pridanej hodnoty.

IČO: 36 773 760
DIČ: 2022374167
Telefón: ---
Email: ---
Dátum vystavenia: 24.03.2016
Dátum splatnosti: 31.03.2016

Odberateľ:

Ivan Skultetz
adresa, mesto

Spôsob platby: Hotovosť
Bankové spojenie: 2500188483/8330

Kód tovaru Popis Množstvo Jednotková cena Cena

BZ201602000301 Zlato, Obrúčka, 4.0g 1x 100.00 Eur 100.00 Eur


  Spolu: 100.00 Eur 100.00 Eur


V Bratislava, dňa 24.03.2016 ..............................................
Pečiatka, podpis


ActiveNet, s.r.o., Škultétyho 1, Bratislava
Prevádzka Bratislava, IČO: 36 773 760
Okr. súd Bratislava I. č.: 45805/B

Prijaté od Ivan Skultetz
Adresa: adresa, mesto
Dátum narodenia:
Suma: 100.00 Eur
Účel platby: úhrada faktúry číslo BF201603000001
Príjmový pokladničný doklad
číslo BZ201602000301
zo dňa: 24.03.2016
Vyhotovil: Petra Hlásniková
Schválil: Ivan Škultéty
..............................................
Podpis pokladníka