Faktúra - daňový doklad
  Strana: 1
  Číslo faktúry: BF201602000002

Dodávateľ:

ActiveNet, s.r.o., Škultétyho 1, Bratislava
Prevádzka Bratislava, IČO: 36 773 760
Okr. súd Bratislava I. č.: 45805/B
Platiteľ uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 66 zákona o dani z pridanej hodnoty.

IČO: 36 773 760
DIČ: 2022374167
Telefón: ---
Email: ---
Dátum vystavenia: 03.02.2016
Dátum splatnosti: 10.02.2016

Odberateľ:

Petra Hlásniková
ghg, hjj

Spôsob platby: Hotovosť
Bankové spojenie: 2500188483/8330

Kód tovaru Popis Množstvo Jednotková cena Cena

BZ201602000302 Zlato, Obrúčka, 4.0g 1x 20.00 Eur 20.00 Eur


  Spolu: 20.00 Eur 20.00 Eur


V Bratislava, dňa 03.02.2016 ..............................................
Pečiatka, podpis


ActiveNet, s.r.o., Škultétyho 1, Bratislava
Prevádzka Bratislava, IČO: 36 773 760
Okr. súd Bratislava I. č.: 45805/B

Prijaté od Petra Hlásniková
Adresa: ghg, hjj
Dátum narodenia:
Suma: 20.00 Eur
Účel platby: úhrada faktúry číslo BF201602000002
Príjmový pokladničný doklad
číslo BZ201602000302
zo dňa: 03.02.2016
Vyhotovil: Petra Hlásniková
Schválil: Ivan Škultéty
..............................................
Podpis pokladníka